OKWF: miniprzewodnik unixowy

Nowości

Powiększona quota na folderach domowych użytkowników

Z dniem 12 listopada 2008 tzw. quota czyli ograniczenie objętości danych, jakie użytkownik może przechowywać w swoim folderze domowym, została podniesiona dla wszystkich użytkowników sieci studenckiej, którzy według naszej najlepszej wiedzy są aktywnymi studentami któregoś z programów Wydz. Fizyki lub MISMaP, z dotychczasowych 20 MB do 50 MB. Ograniczenie twarde zostało równocześnie podniesione do 55 MB.

Przypominamy, że dane o sumarycznej objętości przekraczającej wartość quota (50 MB) użytkownik może przechowywać na swoim folderze domowym przez nie dłużej niż tydzień - po upływie tego czasu, dalsze operacje zapisu danych będą blokowane, uniemożliwiając w praktyce korzystanie z konta! Limit twardy (55 MB) jest natomiast nieprzekraczalny.

Przypominamy również, że oprócz zasadniczego folderu domowego każdy użytkownik dysponuje też folderem _work_, na którym stosują się odrębne, wyższe wartości quota i limitu: odpowiedno 200 MB i 220 MB. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

Dostęp bezprzewodowy do internetu w ramach projektu Eduroam

Eduroam umożliwia bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu z własnych laptopów czy innych urządzeń obsługujących sieć bezprzewodową. Do osób uprawnionych do korzystania z Eduroam należą również studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Punkty dostępowe Eduroam funkcjonują w wielu lokalizacjach na UW, ale również na licznych innych uczelniach w Polsce i Europie.

Na Wydziale Fizyki dostęp Eduroam funkcjonuje na Hożej 69 (zasięg w rejonie hallu głównego i portierni), oraz (od października 2008) w budynku Wydziału przy ul. Pasteura.

Zmiana serwera poczty studenckiej

7 marca 2007 r. nastąpiła zmiana serwera poczty elektronicznej w sieci studenckiej Wydziału Fizyki UW.

Adresy email, nazwy użytkowników i hasła pozostają bez zmiany.

Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do poczty i konfiguracji programów pocztowych: tutaj.

Nowy dysk udostępniony użytkownikom

Jako dodatkowy obszar roboczy dla użytkowników dostępny jest obecnie drugi dysk sieciowy, na którym każdy z użytkowników dysponuje katalogiem o nazwie /work/nazwa_grupy/login. Użytkownik ma możliwość zapisu w tym katalogu do 200 MB danych. Należy jednak pamiętać, że (w odróżnieniu od katalogów znajdujących się w drzewie /home) dla katalogów poniżej /work NIE będą regularnie wykonywane kopie zapasowe - np. pliki przypadkowo skasowane przez użytkownika nie będą mogły zostać odzyskane!

W celu ustalenia nazwy grupy dla swojego konta można posłużyć się np. poleceniem (w terminalu) id -ng.

Dla wygody, w katalogu domowym każdego użytkownika zostało stworzone dowiązanie symboliczne o nazwie _work_, wskazujące na katalog danego użytkownika na dysku /work. Można zatem przejść na własny katalog na nowym, obszernym dysku roboczym używając polecenia cd _work_ (gdy aktualnym jest katalog domowy użytkownika) lub, ogólniej - cd ~/_work_. Naturalnie, można również użyć tego skrótu do otwarcia katalogu roboczego w okienkowym menedżerze plików.

Poczta na okwf.fuw.edu.pl

Obecnie można już używać adresu ....@okwf.fuw.edu.pl zamiast adresu z nazwą dawnego serwera pocztowego tempac.okwf.fuw.edu.pl - proszę przy okazji poprawić ten adres w używanym przez siebie programie pocztowym.

Poczta z naszego wydziałowego serwera pocztowego (np. z adresu iksinski@okwf.fuw.edu.pl) jest automatycznie przesylana na inny adres używany przez użytkownika (np. iksinski@costam.pl), jesli w katalogu /home/... użytkownika w sieci wydziałowej umieszczony jest plik tekstowy .forward zawierający ten właśnie adres: iksinski@costam.pl. Zainteresowanych tą możliwością prosimy o stworzenie sobie takiego pliku.

Obecnie funkcja automatycznego forwardowania (przekazywania na inny adres) poczty przychodzącej nie korzysta już z pliku ~/.forward, można ją za to skonfigurować (wśrod innych możliwości filtrowania) korzystając z interfejsu WWW do poczty studenckiej. Po zalogowaniu się do interfejsu WWW można definiować filtry (pozycja "Filtry" albo "Filters" w głównym menu) umożliwiające umieszczanie poczty w różnych folderach w zależności od nadawcy, tematu, zawartości itd, albo przekazywanie jej na inny adres (forward) itd.

Dostęp do internetu z własnego komputera

W holu przed Nową Aulą (s. 425/426) i w dawnej sali C (suterena s. 138) uruchomiono dostęp do internetu dla studentów używających własnych komputerów przenośnych (notebook, laptop):

Dostęp do sieci bezprzewodowej jest również w bibliotece IFD i w budynku na ul. Smyczkowej. Komputer automatycznie uzyskuje adresy IP i DNS.

W październiku 2008 r. uruchomiono w budynku przy ul. Pasteura dostęp do sieci bezprzewodowej w ramach Eduroam.

UWAGA: kurs Wstęp do Unixa (1102-214) już nie istnieje!

Od roku akademickiego 2005/2006 dawniejszy Wstęp do Unixa nie jest już prowadzony. Tematy tego kursu stanowią podzbiór programu Pracowni komputerowej (1102-107L, 1102-107M).

Uwagi wstępne

Tekst ten ma w zamierzeniu stanowić materiał uzupełniający do kursu Wstęp do UNIXa oraz podręczne kompendium dla użytkowników studenckiej sieci unixowej w Ośrodku Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie stanowi on (ani nie będzie stanowić) wyczerpującego podręcznika użytkownika UNIXa, jak również nie zastąpi posługiwania się dokumentacją systemu (man, info).

Niniejszy miniprzewodnik jest obecnie w trakcie powstawania, uwzględnimy w nim odpowiedzi na pytania najczęściej stawiane przez użytkowników. Uwagi i sugestie prosimy przesyłać pod adres rjb@tempac.okwf.fuw.edu.pl.

Ostatnia modyfikacja:
Robert J. Budzyński

Uwagi ogólne

Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki opiekuje się czterema pracowniami komputerowymi zlokalizowanymi w budynku przy Hożej 69 (sale A, B, C i D), dwoma pracowniami w budynku Nauczycielskiego Kolegium Fizyki przy ul. Smyczkowej (sale S1 i S5), oraz dwoma pracowniami w budynku przy ul. Pasteura (sale 106 i 112). Sale A, B, S5, i 106 pełnią funkcję pracowni dydaktycznych, są więc dostępne tylko w czasie zajęć i dla uczestników tych zajęć; sale C, D, S1 i 112 są salami pracy własnej, dostępnymi dla wszystkich studentów Wydziału przez cały dzień.

Komputery z sali C zostaly przeniesione 27 grudnia 2007 do czytelni Biblioteki IFD i beda tam dostepne w godzinach otwarcia Biblioteki.

Pracownie OKWF wyposażone są w komputery typu PC, działające pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (aktualnie wykorzystywana dystrybucja to Fedora Core 2 5). Są one skonfigurowane jako stacje bezdyskowe i pracują całkowicie w oparciu o dyski sieciowe udostępniane przez centralny serwer. W sali S5 komputery typu PC mają dodatkowo lokalne dyski pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows.

Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze cechy pracy w sieci komputerowej OKWF (w porównaniu z pracą na komputerze ,,wolnostojącym'' to:

Na komputerach w pracowniach OKWF możliwe jest korzystanie z dyskietek, oraz z urządzeń pamięciowych wyposażonych w złącze USB (tzw. pamięci flash czy pen-drive'ów). Po podłączeniu urządzenia (odp. wsunięciu dyskietki) jego zawartość będzie widoczna jako zawartość foldera o ścieżce /mnt/auto/flash (w przypadku urządzenia USB) lub /mnt/auto/floppy (w przypadku dyskietki). Foldery te stają się widoczne dopiero po jawnym zażądaniu dostępu do ich zawartości - np. poleceniem cd /mnt/auto/flash. Operacje odczytu, kopiowania, zapisu itd. na plikach zawartych w tych folderach wykonuje się w taki sam sposób jak na zawartości twardych dysków - z tym, że są one oczywiście limitowane pojemnością danego urządzenia (odp. dyskietki). Po zakończeniu operacji na zawartości urządzenia zewnętrznego należy opuścić odp. folder (ew. zamknąć okna menedżera plików przedstawiające jego zawartość) aby odłączenie urządzenia (wysunięcie dyskietki) było bezpieczne (nie groziło utratą zapisanych danych).

Dodatkowo w sieci OKWF dostępne są (dla pracy zdalnej) komputery tempac (Sparc, Sun Solaris 6), służący jako serwer poczty studenckiej (p. powyżej), oraz primus (Pentium III, Debian GNU/Linux). Różnią się one nieco od pozostałych repertuarem dostępnego oprogramowania i są przeznaczone (w sensie bezpośredniej pracy) raczej dla użytkowników zaawansowanych.

Na Wydziale Fizyki funkcjonuje również ogólnowydziałowa sieć pracownicza. Konta i dyski sieciowe w sieci pracowniczej są oddzielone od sieci studenckiej. Konto w sieci pracowniczej może uzyskać magistrant na wniosek opiekuna naukowego; w sprawach z tym związanych należy zwracać się do administratorów sieci pracowniczej (pok. 231 na parterze).

Czytane razy.
Ostatnia zmiana: